Състоя се първата среща по проект "Всяко дете - пълноценен член на общността"

Днес, 28.06.2022 г., се състоя първата среща по проект "Всяко дете - пълноценен член на общността", който се реализира съвместно от Сдружение "Асоциация Пелаго" и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца - НБУ. Партньори са Община Велико Търново, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето, Омбудсман на Република България (Ombudsman of the Republic of Bulgaria), Регионална дирекция за социални дейности - Велико Търново, SOS Детски селища България, Международна социална служба - България, НУ "Цани Гинчев" - град Лясковец, ОУ "Христо Ботев" - гр. Велико Търново и Професионална гимназия по моден дизайн - гр.Велико Търново. 

Причината за разработването на този проект е липсата на системен междусекторен подход за работа с деца и младежи с комплексни потребности, във висок риск от отпадане от училище и други услуги в общността. Проектът цели да преодолее работата в изолация на отделните сектори, за да отговори на комплексните потребности на тези деца и младежи, като приложи интегриран подход за психо-социална подкрепа, подходящ за използване от всички сектори. 

За да стимулира междусекторно сътрудничество, проектът ще приложи два подхода. Първо, той ще подготви образователната система да работи с деца и младежи от таргетната група, като обучи три училища да прилагат оценка на деца в риск от отпадане от училище и мултидисциплинарна работа за работа с тях. Инструментите, които проектът ще използва са разработени от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца при Нов български университет и апробирани в практиката.

Втората линия на работа на проекта ще фокусира върху подготовка на специалисти от  социални услуги, детска педагогическа стая и здравни услуги да използват подхода Амбит за интегриране на младежи и деца с комплексни потребности. АМБИТ е подход, базиран на доказателства за неговата ефективност, прилага се глобално и е адаптиран в български условия в последните 18 месеца. 
Няма коментари:

Публикуване на коментар